Proizvodnja in trženje

Proizvodna dejavnost podjetja Dr. Nemo je organizirana na temelju mrežnega sistema. Povezujemo samostojne podjetnike na različnih lokacijah v Sloveniji in izven nje, jim posredujemo naročila, financiramo proizvodnjo, skrbimo za kvaliteto, logistiko in kontakt s kupci.

Proizvodnja kovinskih izdelkov temelji na visoki kakovosti, kar potrjuje tudi srebrno priznanje dobavitelja leta 2005, ter priznanje za najboljšega dobavitelja leta 2011, ki nam jih je podelilo podjetje SIEMENS iz Konstanze. Za nemški trg smo začeli proizvajati že 96. leta in v tem času obseg proizvodnje nekajkrat povečali.

Naša glavna dejavnost je usmerjena v vodenje (organizacijo) proizvodnje sestavnih delov za stroje:

  • za sortiranje pisem,
  • za avtomatizacijo letališč,
  • za avtomatizacijo skladišč in
  • drugo.

Več prispevkov

  1. Struženi kovinski deli

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair