• Inovacije
  Inovacije Podjetje Dr. Nemo je svojo dejavnost v letu 2009 razširilo na dejavnost s katero se je pred leti že ukvarjalo, to je prodajo električnih vozil.
 • Kemijska analitika
  Kemijska analitika V našem prodajnem programu Vam nudimo vrhunsko opremo za mikrovalovne kislinske razklope, mikrovalovno podprte organske in anorganske sinteze ter ekstrakcije, mikrovalovne sežigne sisteme in še mnogo drugega.
 • Letalstvo
  Letalstvo Podjetje Dr.Nemo d.o.o., Ljubljana je generalni zastopnik za prodajo letal in trženje letalske znamke Diamond AIRCRAFT za Slovenijo.
 • Obramba in zaščita okolja
  Obramba in zaščita okolja Na RKBO področju smo ekskluzivni zastopniki podjetij Environics, MavaTech, Temet in Inficon.
 • Patologija
  Patologija Vrhunski polavtomatski in avtomatski mikrovalovni histoprocesorji za vsak laboratorij, za možnost postavitve diagnoze v istem dnevu in za zdravo delovno okolje! Brez ksilena!
 • Proizvodnja in trženje
  Proizvodnja in trženje Povezujemo samostojne podjetnike na različnih lokacijah v Sloveniji in izven nje, jim posredujemo naročila, financiramo proizvodnjo, skrbimo za kvaliteto, logistiko in kontakt s kupci.

O podjetju


Obstaja nekaj, kar je skupno vsem ljudem in nas edino lahko osreči in združuje. Imenuje se ustvarjalnost. To ne sme biti samo ustvarjalno nakupovanje, ampak naj bo ustvarjalno življenje v celoti, ob katerem se lahko z užitkom družimo in zadovoljni razidemo.


Ustanovitelj podjetja: Kajetan BajtPodjetje Dr. Nemo d.o.o. je delujoče podjetje že od ustanovitve leta 1989. Glavna dejavnost je usmerjena v organizacijo in upravljanje proizvodnje ter prodajo sestavnih delov, sklopov strojev in naprav. Poleg osnovne dejavnosti ima podjetje razvejano poslovanje na področju kemije, medicine in obrambe, letalstva, lesnih in kovinskih izdelkov ter na področju zastopstev.

Dr. Nemo nudi in zagotavlja tudi ustrezno strokovno podporno okolje in strokovno pomoč pri zaščiti industrijske lastnine in sicer od trenutka, ko ideja nastane, do vložitve patentne prijave oz. izdelave modela. Tovrstno pomoč ponuja posameznikom in podjetjem pri konkretni inovaciji, organizira pa tudi brezplačne dvomesečne seminarje, kjer so inovatorji in tudi bodoči inovatorji seznanjeni s celotnim postopkom od ideje do vložitve patentne prijave.

Vizija podjetja

je ostati vodilni zastopnik in najboljši ponudnik kvalitetnih proizvodov in storitev na obstoječih in novih trgih. Z visoko kakovostjo in okolju prijaznimi proizvodi si bo podjetje prizadevalo zadovoljiti kar največji krog zunanjih vplivnih udeležencev, s prijaznim delovnim okoljem dvigniti zadovoljstvo zaposlenih, z rastjo in razvojem podjetja pa tudi lastnika.

Politika podjetja

temelji na strategiji sistemskega dobavitelja, s politiko konkurenčnih prednosti, ki zajema visoko kvaliteto proizvodov in storitev, zanesljivost, inovativnost in prilagodljivost končnemu odjemalcu.

Neprestano si prizadevamo za:
 • 100% dobavno zanesljivost,
 • zniževanje stroškov v primerjavi z doseženo prodajo,
 • ohranitev sistema vodenja kakovosti po standardih kakovosti, ki jih zahteva trg in lastna težnja po odličnosti,
 • doseganje konkurenčnih cen glede na ponudbo na trgu.

Pri izpolnjevanju začrtane politike uporabljamo naslednje pristope:
 • Potrebe, zahteve in pričakovanja naših kupcev poskušamo pridobivati z metodami makroanaliz in z upoštevanjem povratnih informacij.
 • Svoje procese izboljšujemo z nenehnim usposabljanjem osebja, z uvajanjem novih rešitev in izboljšavami.
 • Konkurenčne cene dosegamo s stalnim zniževanjem stroškov in uvajanjem novih tehnologij.
 • Roke dosegamo z učinkovitim razporejanjem dela, spremljanjem izvedbenih rokov in uveljavljanjem osebne odgovornosti.

Konkurenčne prednosti

 • prilagodljivost
 • hitrost
 • prijaznost okolju

ISO 9001:2008

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair